Login

header-info-news

          วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมศูนย์บัญชาการ ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 3 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดอกไม้ 65 ล้านต้น บานสะพรั่ง ประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2559 โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติพร้อมกันทั่วประเทศ (Big Day) ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ โดยจังหวัดพะเยา มีกำหนดดำเนินกิจกรรมพร้อมกันทุกอำเภอ ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 09.09 น.

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222