Login

header-info-news

          วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ประธานสภา อบจ. พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ. พะเยา พร้อมด้วย ส.อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2559

01mom003

1

2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222