Login

header-info-news

          วันที่  11 กรกฎาคม 2559 ที่วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมคณะศรัทธา ทำบุญตักบาตร พระภิกษุสามเณร 99 รูป เนื่องในงานบำเพ็ญบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 99 ปี พระเดชพระคุณหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ หรือหลวงพ่อใหญ่ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ จากนั้นประกอบพิธีทักษิณานุปาทาน มีนายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธาน และเนื่องในวันฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 99 ปี พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ได้มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรวัดศรีโคมคำที่สอบบาลีได้ประจำปี 2559 และประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจดสร้างศาลา พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วัดสางเหนือ ตำบลสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
          สำหรับประวัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เดิมชื่อว่านายปวง วงศ์เรือง เกิดเมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2460 บ้านสางเหนือ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นบุตรของพ่อหนาน (ทิด) ปุ๊ด วงศ์เรือง แต่งงานกับนางหลวง มีบุตรด้วยกัน 8 คน คนแรกและคนสุดท้ายเป็นผู้หญิง หลวงพ่อเป็นคนที่ 3 สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านสาง และบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 15 ปี ณ วัดสางเหนือ จากนั้น ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมสามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท เมื่ออายุ 20 ปีบริบูรณ์ได้อุปสมบท ณ วัดสางเหนือ อีกครั้ง และปัจจุบัน พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ สิริอายุทางโลก 99 ปี อายุทางธรรม 78 พรรษา  

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222