Login

header-info-news

          วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. พะเยา และเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเนื่องในมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559  โดยมี พลโทสมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี

          กองทัพภาคที่ 3  ได้คัดเลือกจังหวัดพะเยา เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเนื่องในมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ในจังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบน จังหวัดพะเยา จึงร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 34 หน่วยงานส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนถิ่นทุกแห่ง ภาคเอกชน และประชาชนชาวพะเยาทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันจัดขึ้น และกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 นี้ ที่บริเวณข่างวัฒนธรรม สวนสมเด็จย่า 90 ท่าเรือวัดติโลกอาราม กว๊านพะเยา และสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี                 และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของ       อาณาประชาราษฎร์มาเป็นเวลายาวนาน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  ที่จัดขึ้น ได้แก่ ขบวนเดินเฉลิมพระเกียรติฯ 4 มุมเมือง การถวายพานพุ่มโดยหัวหน้าส่วนราชการ การรำอวยพร การกล่าวคำถวายราชสดุดี การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ พิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำ มอบกล้าไม้ มอบปุ๋ยให้แก่อำเภอทั้ง 9 อำเภอ พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่ขัวบุญวัดติโลกอาราม พิธีปล่อยขบวนจักรยานบอกรักพ่อบอกรักแม่ของแผ่นดิน การบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอีกหลากหลายกิจกรรม  และในส่วนของ อบจ. พะเยา ได้นำปุ๋ยอินทรีย์ ตรากว๊านพะเยา มาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 784 กระสอบ

          ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในวันนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สสวท.) ได้ทำการถ่ายทอดสด ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 11.00 น ความถี่ 95.25 MHz และทางอินเตอร์เน็ต www.region3.prd.go.th

2

5

1 resize

7 resize

6 resize

2 resize

3 resize

4 resize

1

2

4

2

1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222