Login

header-info-news

          ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ที่ม่อนทานตะวัน ต.ป่าซาง อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา นายประจวบ อินต๊ะเชื้อ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. พะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมการขยายพันธุ์  ซึ่ง อบจ. พะเยา ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการขยายพันธุ์และการปลูกสตรอว์เบอร์รี่ ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอรี่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายพันธุ์สตอรว์เบอร์รี่  

อบรมสตอเบอร 5101 resize

อบรมสตอเบอร 3934 resize

อบรมสตอเบอร 9391 resize

อบรมสตอเบอร 9043 resize

118919 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222