Login

header-info-news

          วันนี้ 30 มิถุนายน 2559 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาง ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา เป็นประธานเปิดป้ายลานสุขภาพชุมชนรวมใจ ลานสุขภาพแห่งนี้ สร้างจากเงินบริจาคสมทบทุนของประชาชนในพื้นที่ และหลายภาคส่วน เพื่อให้ทุกคนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจผ่องใส 

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222