Login

header-info-news

          วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม กว๊านพะเยา นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปิดกิจกรรมประชาอาสา เกี่ยวกกออกจากกว๊านพะเยา โดยมี ทหารจาก มทบ. 34 และชาวบ้านจากบ้านเนินสมบูรณ์ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ประมาณ ๑๒๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  

          หลังจากกว๊านพะเยาได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ทำให้น้ำในกว๊านพะเยาแห้งขอด และในช่วงนี้ได้เกิดฝนตกลงมาทำให้หญ้ากกดอกแดงแพร่ระบาดหนัก ซึ่งเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำกว๊านพะเยา หากน้ำกว๊านขึ้นและหญ้ากกดอกแดงแก่ละตายลง จะทำให้เกิดน้ำเน่าเสียได้ แต่หญ้ากกดอกแดงยังนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนที่มีอาชีพทำเสื่อกกได้ จังหวัดพะเยา จึงร่วมกับ อบจ. พะเยา จัดกิจกรรม ประชาอาสา เกี่ยว กก ออกจากกว๊านพะเยา โดยหญ้ากกที่เกี่ยวออกมา ชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมจะนำไปสานเสื่อกกต่อไป 

11

1

4

5

6

เกยวกก 3117 resize

เกยวกก 8294 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222