Login

header-info-news

          วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในงานวันเกียรติยศ ณ หอประชุมอาคารเฉลิมหล้าจอมราชัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพะเยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยมี นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี  ซึ่งพิธีวันเกียรติยศจัดขึ้น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ครูกับนักเรียน และรุ่นพี่ กับรุ่นน้อง ซึ่งจะมีการประดับเครื่องหมายและมอบหมวก ให้กับนักเรียนใหม่ทุกคน ทำให้เรานั้นเป็นลูกสมเด็จย่าอย่าเต็มตัว โดยในแต่ละจังหวัดจะมีการจัดที่ไม่ตรงกันแล้วแต่โอกาสสำคัญของแต่ละโรงเรียน ในโอกาสนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น โดยมีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายอำเภอภูกามยาว ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา เข้าร่วมในพิธี

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222