Login

header-info-news

          เมื่อวันที่  21 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยประมงประจำจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการแพร่ขยาย การนำไปใช้ประโยชน์ และการกำจัดวัชพืชในกว๊านพะเยา โดยเฉพาะต้นกก ที่ขึ้นอย่างหนาแน่นในกว๊านพะเยา  

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222