กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันที่ 28 มกราคม 2563 นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัด อบจ.พะเยา ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา " เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " กิจกรรม จิตอาสาจัดเก็บผักตบชวาบริเวณทุ่งบัวแดง ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

22140

22143

22146

22147

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222