กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วย กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งมอบบ้านในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในพื้นที่ ต.แม่อิง ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา จำนวน 9 ราย ดังนี้
1.นายกฤษณะ​ นามแก้ว​ อายุ​ 28 ปี​ 32/3​ ม.3​ ต.ดงเจน​ อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
2.​นายถวิล​ เรียบร้อย​ อายุ​ 62​ ปี​ 225 ม.2​ ต.แม่อิง​ อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
3.​นางทองใบ​ วงศ์​ไชย​ อายุ​ 58​ ปี​ 160 ม.2​ ต.แม่อิง​ อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
4.​นายแก้วมูล​ พงษ์คำ​ อายุ​ 50​ ปี​ 255 ม.2​ ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
5.​นายอินปั๋น​ จำปานคร​ อายุ​ 83 ปี​ 107 ม.3​ ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
6.​นางอ้วน​ เทพด้าย​ อายุ​ 82​ ปี​ 159 ม.3​ ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
7.​ นายศรีมูล​ เครือจันตา​ อายุ​ 77​ ปี​ 160​ ม.3​ ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
8.​นายอำนาจ​ ไก่แก้ว​ อายุ​ 21 ปี​ 9​ ม.4​ ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
9.นายผัด​ ส่องแสง​ อายุ​ 63​ ปี​ 248​ม.6​ ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ให้มีความเป็นอยู่ ทั้งสภาพแวดล้อม สภาพร่างกาย จิตใจ ที่ดีขึ้น ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

339404

339409

339450

339485

339509

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222