กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางชุติกาญจน์ พัวศิริ ส.อบจ. อบจ.พะเยา เขต 6 อ.เมือง ร่วมโครงการสัมมนาวิชาการูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่12 เรื่องหลักสูตร "นวัตกรรมบนวิถีพอเพียงเพื่อชุมชนแห่งอนาคต" ซึ่งงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 เพื่อนำองค์ความรู้เรื่องพลังงานที่มีอยู่มาเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะและส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน

73537383 545687552855491 2849772506691141632 n

73498088 493213634615030 3831790820139204608 n

74477691 436154270379784 5701310240645971968 n

75392665 336770397170676 1966598407384465408 n

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222