วันที่ 5 มีนาคม 2562 เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา นำเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา ร่วมขบวนแห่เครื่องสักการะ และการฟ้อนบวงสรวง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี จังหวัดพะเยา ร่วมกับอำเภอทุกอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จัดขบวนแห่เครื่องสักการะ และการฟ้อนบวงสรวง โดยแบ่งการจัดขบวนทางบกออกเป็น 3 สาย ประกอบด้วย สายที่ 1 จากลานหน้าวัดศรีโคมคำ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำขบวนแห่ , สายที่ 2 จากศาลหลักเมืองจังหวัดพะเยา มีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำ ขบวนแห่ , สายที่ 3 จากประตูประสาท หลังเทศบาลเมืองพะเยา มีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำขบวนแห่ และขบวนแห่เครื่องสักการะทางน้ำที่บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม ซึ่งเป็นขบวนจากส่วนราชการ อำเภอต่างๆ และกลุ่มมวลชนในจังหวัดพะเยา บวนทั้งหมดได้เคลื่อนไปสู่ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นสถานที่จัด งานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2562 โดยขบวนของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เคลื่อนเข้าสู่บริเวณพิธี เป็นขบวนแรก ตามด้วยขบวนทางบก และทางน้ำจนครบทุกสาย ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะ และการฟ้อนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการหญิงในจังหวัดพะเยา ร่วมถึงกลุ่มสตรี และประชาชนในจังหวัดพะเยา จำนวนกว่า 5,000 คน ที่แต่งการด้วยชุดผ้าไทยพื้นเมืองอย่างสวยงาม ทำการฟ้อนบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ที่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ข่วงวัฒนธรรม สวนสมเด็จย่า และถนนชายกว๊านพะเยา ยาวเป็นระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพ่อขุนงำเมืองผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรภูกามยาวให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่มาร่วมพิธีเป็นอย่างมาก

1

2

3

4

5

6

7

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222