วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วยนางสาวมุกดา ดีวงศ์ษา เลขานุการนายก อบจ.พะเยา เป็นประธานในการประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีห่มผ้าห่มองค์พระธาตุเจ้าวัดลี ในงานประเพณีห้าเป็ง สรงน้ำพระธาตุเจ้าวัดลี ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา พระวิมลญาณมุนี (ครูบาบุญชื่น) รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าอาวาสวัดลี ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา พร้อมด้วย คณะสงฆ์,ศรัทธา และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันจัดงานประเพณี 5 เป็ง ห่มผ้าพระธาตุวัดลี ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ จนถึงปัจจุบัน อายุ 524 ปี วัดลีนั้นเป็นเก่าแก่แห่งหนึ่งที่มีพระธาตุเก่าแก่ที่ใหญ่และสูงที่สุดของจังหวัดพะเยา ปัจจุบัน พระวิมลญาณมุนี (ครูบาบุญชื่น) รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นเจ้าอาวาสวัด

11

2

3

4

22

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222