วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และ พลตรี ชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมเดินวิ่งการกุศลรายการ วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลพะเยา ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลพะเยา สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลพะเยา ชมรมบัวบานอนุบาลพะเยา จัดทำโครงการ เดิน-วิ่ง อนุบาลพะเยา มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 39 ปี ของโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียน ศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลพะเยาและประชาชนได้ออกกำลังกาย ส่งเสริมสัมพันธ์ภาพ และการมีส่วนร่วมระหว่าง บุคลากรการศึกษา คณะครูนักเรียนศิษย์เก่าฯ

2

3

4

5 หน่วยงานในจังหวัดพะเยา และเพื่อนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมและปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนอนุบาล

1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222