วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ตามรอยศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ความภาคภูมิ ภายในงานมีการแสดงของนักเรียน กิจกรรมผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ และใกล้เคียงมาชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก ชมภาพกิจกรรม โดยมี นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในกิจกรรมด้วย

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222