วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา พลตรี ชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา เป็นตัวแทน นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ การดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณี และวัฒนธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 "งานเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 35 จังหวัดพะเยา" ซึ่งจังหวัดพะเยา ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 35 และงานประเพณีตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ถวายพระเจ้าตนหลวง เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ภาคเช้า เวลา 06.00 น. เป็นพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 109 รูป ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม จากนั้น เวลา 08.00 น. ชมขบวนแห่ข้าวใหม่ใส่บาตรหลวงทางน้ำในกว๊านพะเยา จากท่าเรือวัดติโลกอาราม ผ่านหน้าเรือนโบราณ ผ่านอนุสาวรีย์พญางำเมือง และเข้าสู่ท่าน้ำวัดศรีโคมคำ ประกอบพิธีถวายข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง ณ วัดศรีโคมคำ และภาคค่ำ เป็นกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก โดยพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น. พร้อมชมศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรม โดยจังหวัดพะเยาร่วมกับชมรมเรือพายได้จัดเตรียมเรือไว้บริการพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว นั่งเรือพายเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา

          สำหรับกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา นั้น ปีหนึ่งจะจัดขึ้นเพียง 3 ครั้งเท่านั้น คือ ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา ซึ่งวัดติโลกอาราม เป็นวัดเก่าแก่ที่ถูกค้นพบตามแผ่นศิลาจารึก สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์แห่งล้านนาเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2019 – 2029 มีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี เป็นวัดที่ผู้ปกครองเมืองพะเยาได้สร้างถวายเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแก่พระเจ้าติโลกราช ในฐานะทางเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรล้านนา

177011 resize

177018 resize

177019 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222