วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา อ.ภูซาง จ.พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วย นายสมาน หัวนา ส.อบจ.เขตอำเภอภูซาง ร่วมมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา ซึ่งชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา ร่วมกับ สวท.พะเยา และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้อง ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กที่ยากจน และด้อยโอกาส ได้มีเสื้อกันหนาว ผ้าห่ม บรรเทาความหนาว และยังได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และเครื่องอุปโภคบริโภค

S  10223619 resize

S  10223624 resize

S  10223623 resize

S  10223626 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222