วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา พลตรี ชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา ร่วมประชุมการจัดงานประเพณีเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งจังหวัดพะเยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณี วัฒนธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 “งานเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 34 จังหวัดพะเยา และ ประเพณีตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ถวายพระเจ้าตนหลวง ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชนรอบกว๊านพะเยาและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 109 รูป ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม เวลา 08.00 น.เริ่มเคลื่อนขบวนแห่ข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง โดยใช้ขบวนเรือจากจากท่าเรือวัดติโลกอารามไปยังท่าเรือวัดศรีโคมคำ เวลา 10.00 น. พิธีถวายข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง ในเวลา 16.30 น.พิธีเปิดงานเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ณ วัดติโลกอาราม และเวียนเทียนรอบวัดติโลกอาราม

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222