วันที่ 31 มกราคม 2562 นายวรวิทย์  บุรณศิริ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีวางพวงมาลางานอนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 ซึ่งอำเภอเชียงคำ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน จัดขึ้นพร้อมกับงานกาชาดอำเภอเชียงคำ ณ บริเวณอนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา  เพื่อรำลึกถึง พลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่เสียสละชีวิตรักษาอธิปไตยของชาติไทยในเหตุการณ์การต่อสู้เพื่อปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ พื้นที่ชายแดนจังหวัดพะเยาและเชียงราย ระหว่างปี พ.ศ. 2510-2528  และได้กำหนดให้วันที่ 31 มกราคมของทุกปี เป็นวันรำลึกถึงวีรกรรมของวีรชนผู้เสียสละ พตท.2324

a

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222