header-info-news

        วันที่ 25 มกราคม 2562 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา ร่วมแข่งฟุตบอล ในงานวันกีฬาแห่งชาติ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ จังหวัดพะเยา สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา (กกท.พะเยา) ได้จัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อสร้างความสำนึกในคุณค่าของการกีฬาตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ว่า “กีฬามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของแต่ละคนและชีวิตของบ้านเมือง” อีกทั้งเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของผู้ประกอบคุณงามความดีด้านกีฬาของจังหวัดพะเยา โดยมีหน่วยงานภาครัฐจากสังกัดกระทรวงต่างๆ และภาคเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแข่งขันฟุตบอล 7 คน การแข่งขันแชร์บอล การแข่งขันเปตอง กีฬาพื้นบ้าน การประกวดกองเชียร์ การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความรักสามัคคี และการประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการกีฬาให้กับจังหวัดพะเยา 

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222