วันที่ 7 มกราคม 2562 ที่สนามกลางบ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา นายอำนาจ วิชัย เลขานายก อบจ.พะเยา ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2562 โดยมี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งชนเผ่าม้งในตำบลขุนควร กำหนดจัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อฟื้นฟูและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่ช้านานแก่คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ และคนในเขตอำเภอปง คนใกล้เคียงได้รู้จักแพร่หลาย ตามวัตถุประสงค์ของชนเผ่า ภายในงานมีการจัดกิจกรรม การแต่งกายชุดชนเผ่า โยนลูกช่วงบ่าวสาว ตีลูกข่าง ยิงหน้าไม้ เป่าแคน และอีกมากมาย ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมความรักความผูกพัน ความสามัคคีที่ดีของชนเผ่าในเขตพื้นที่ตำบลขุนควรให้มีมากยิ่งขึ้น

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222