วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่บริเวณท่าเรือบ้านสันป่าค่าง (ไขหลวง) ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีเปิดขัวฮอมบุญ หรือสะพานไม้ไผ่ โดยมี นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี เทศบาลตำบลบ้านสาง ร่วมกับชุมชนบ้านสันป่าค่าง หมู่ที่ 5 กำหนดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเปิดขัวฮอมบุญ ขึ้น เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับชุมชนที่ได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์กว๊านพะเยาฝั่งทิศตะวันตก เพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

1

2

3

4

5

7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222