header-info-news

          วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ชมรมผู้สูงอายุศาลาคนเฒ่า ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อพบปะและมอบปุ๋ยอินทรีย์ตรากว๊านพะเยา จำนวน 100 กระสอบ ให้กับสมาชิกของชมรม เพื่อนำไปใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัว และหน้าที่ของ อบจ.พะเยา ได้บรรยายให้ความรู้ด้านการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222