header-info-news

 ·        วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ เดินวิ่งการกุศล ก้าวครูดิน ฟ้า -บานเย็น-ขาว กว๊านพะเยามินิมาราธอน ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ และติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 31 ธันวาคม 2561 จุด start – finit ณ ลานข่วงวัฒธรรม ริมกว๊านพะเยา

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222