header-info-news

          วันที่ 15 ธันวาคม 2561 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วย พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา นายกมลชนก เดชะศิริ รองปลัด อบจ.พะเยา นายประจวบ อินต๊ะเชื้อ รองปลัด อบจ.พะเยา และเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา ร่วมในกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คน รัก คลอง" "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์ ถวายเป็นพระราช กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสาน พระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อสร้างความ ตระหนักรู้ให้กับประชาชน เกี่ยวกับความสำคัญและ ประโยชน์ของการรักษา แหล่งน้ำ ลำคลองในแต่ละพื้นที่ ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222