วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุม 122 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานก่อสร้างสนามฟุตบอล ลู่ – ลานกรีฑาวัสดุยางสังเคราะห์แสง ครั้งที่ 4/2561 เพื่อพิจารณาการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ละวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222