วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ที่บริเวณด่านชายแดน ฐาน ตชด. บ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดงานตักบาตรสองแผ่นดิน สานสัมพันธ์ ไทย – ลาว ประจำปี 2561 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน อำเภอภูซาง ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนอำเภอภูซาง ได้กำหนดจัดงานเทศกาลตักบาตรสองแผ่นดิน สานสัมพันธ์ ไทย – ลาว ประจำปี 2561 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ณ พื้นที่รอยต่อชายแดนไทย – ลาว บ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ซึ่งได้มีการจัดงานติดต่อกันมาทุกปี และปีนี้เป็นปีที่ 14 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานให้กับประชาชนผู้สนใจ ได้มีส่วนร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการทำบุญตักบาตรให้คงอยู่คู่พุทธศาสนาของสังคมไทย และเพื่อสานสัมพันธ์ไมตรีกับแขวงไชยะบุรี สปป.ลาว

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222