header-info-news

          วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พลตรี ชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณ ๕ ธันวามหาราชของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

          เนื่องในมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้จัดพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณของนักเรียน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงถึงพลังความดี มีวินัยและความสง่างามของคณะนักเรียน ครู บุคลากร ซึ่งในพิธีประกอบด้วย การเดินสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณของนักเรียน การจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและการแสดง แสง สี เสียง ของนักเรียน

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222