header-info-news

      วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของ อบจ. พะเยา ร่วมบริจาคโลหิตในบริจาคโลหิต ดวงตา และร่างกาย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าของจังหวัดพะเยา ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี อุทิศตนรวมพลังทำความดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการบริจาคโลหิต ดวงตา และร่างกาย เพื่อการรักษา และช่วยชีวิตผู้ป่วย ที่ต้องการใช้โลหิตดวงตา และร่างกายของโรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลใกล้เคียง และสภากาชาดไทยเหมือนเป็นการต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ มีข้าราชการ และประชาชนเดินทางเข้ามาบริจาคกันเป็นจำนวนมาก

1

2

4

DSC 8193 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222