วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ที่บ้านร่องไฮ หมู่ 1 ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองในเส้นทาง Bike อุ่นไอรัก และบริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน โดยมีพลตรี อดุลย์ ดรุณเพท ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด

1

2

3

4

5

6

7

8

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222