header-info-news

          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมภูกามยาว ขั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาล กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม จังหวัดพะเยา จัดประชุมคณะกรมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา เป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบปัญหาและหารือข้อราชการต่าง ๆ

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222