header-info-news

              วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ที่สนามกีฬาจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาลย์  กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพฐ.เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 กำหนดการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬา พร้อมทั้งพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด และพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับจังหวัด โดยมีนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา, โรงเรียนพะเยาพิทยาคม, โรงเรียนดงเจนวิทยาคม และโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

1

PY1 2291 resize

3

4

5

6

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222