ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ท่าเรือวัดติโลกอาราม ถนนชายกว๊านพะเยา ริมกว๊านพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวหรืออาหารแห้ง ในโครงตักบาตรวันพุธ สืบทอดพระพุทธศาสนา ดำรงความวัฒนา ชาวประชาร่มเย็น ซึ่งจังหวัดพะเยา ได้จัดทำโครงการฯ นี้ขึ้นมา เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวพระพุทธศาสนาของจังหวัดพะเยา ตลอดจนส่งเสริมวิถีชีวิตล้านนาตามครรลองจารีตวัฒนธรรมประเพณี และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

11 resize

1

DSC 7269 resize

DSC 7276 resize

DSC 7278 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222