วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งหัด บ้านวังถ้ำ ม.4 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จังหวัดพะเยา และพิจารณาอนุมัติดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำขิง บ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ 1 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งหัด บ้านวังถ้ำ ม.4 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จังหวัดพะเยา

1

2

3

4

DSC 7338 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222