วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ที่อาคารหอประชุมโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในงานเปิดเวทีเสวนา ประชาร่วมพัฒนาการศึกษา โดยมี นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธีเปิด โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม จัดทำโครงการเวทีเสวนา ประชาร่วมพัฒนาการศึกษา ขึ้น เพื่อให้ประชาชน ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามความต้องการท้องถิ่น โดยมี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น 500 คน

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222