job copy

          วันที่ 6 ตุลาคม 2561 ที่วัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง) ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ อบจ.พะเยา ร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 โดยมีคุณยงยุทธ ชินวสุสิน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานและประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

1

2

3

4

5

6

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222