job copy

          วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ที่เดินทางมาตรวจราชการในจังหวัดพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน

          ภารกิจสำคัญในการตรวจราชการในจังหวัดพะเยา ในครั้งนี้ เมื่อเดินทางถึงจังหวัดพะเยา นายกรัฐมนตรีเข้าสักการะพระพุทธรูปพระเจ้าตนหลวง  ณ วัดศรีโคมคำ และสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง  จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชน ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองพะเยา โดยโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานสักขีพยานในพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม ให้แก่ราษฎร และเยี่ยมชมตลาดประชารัฐ การดำเนินงานของคลินิกหมอครอบครัว ศูนย์ฮอมฮักจังหวัดพะเยา และเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างฝายพับได้ ภายใต้โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน ปล่อยพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ปลาบึก และปลาน้ำจืดสายพันธุ์ต่างๆ  ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

          ช่วงบ่าย  นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังจังหวัดเชียงราย พบปะประชาชน ณ หมู่บ้านเมืองรวง หลังจากนั้นเวลา 17.00 น.  นายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยัง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์รังสีรักษา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโครงการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ก่อนจะเดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

          และในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561  นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

DSC 5671 resize

DSC 5655 resize

DSC 5695 resize

DSC 5623 resize

DSC 5692 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222