job copy

          วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ อบจ.พะเยา ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ประจำปี 2561 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี จังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ โดยในภาคเช้าประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 57 รูป ณ วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง จากนั้นพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา และในภาคค่ำ เวลา 18.30 น.จะเป็นพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

          ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงประกาศเลิกทาส ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการศึกษา ด้านการศาล ทรงจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมและตราพระราชบัญญัติต่างๆ ขึ้น ด้านการคมนาคม โปรดให้สร้างถนน สะพาน รถไฟ และการไปรษณีย์ ด้านสุขาภิบาล ทรงดูแลจัดตั้งโรงพยาบาล ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทย จนได้รับการขนานนามว่าพระพุทธเจ้าหลวงและพระปิยมหาราช อันหมายถึงพระมหาราชอันเป็นที่รักของประชาชนทั้งปวงนั่นเอง รัฐบาลจึงได้ประกาศให้ วันที่ 23 ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช" และกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการด้วย 

1 resize

1-1 resize

1-2 resize

2-1 resize

2-2 resize

3-1 resize

3-2 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222