job copy

          วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณสวนสุขภาพตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ของ อบจ.พะเยา เข้าร่วมโครงการ จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้รอบกว๊านพะเยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมี พันเอกสัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสาง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบกว๊านพะเยา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้รอบกว๊านพะเยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ขึ้น เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาเหมือนเดิม เพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชนและพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำในการบริโภคอุปโภค และทำการเกษตร ปลูกจิตสำนึกให้ชุมชน เกิดความสนใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา โดยมีต้นไม้ที่ปลูกในกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 1,000 ต้น โดยมี มณฑลทหารบกที่ 34 มหาวิทยาลัยพะเยา อปท.รอบกว๊านพะเยา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

1

2

3

4

DSC 5071 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222