job copy

          วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณสระน้ำในศูนย์ราชการอำเภอดอกคำใต้ นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีเปิดโครงการอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท โดยมี นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานพิธีในพิธี อำเภอดอกคำใต้ ได้จัดทำโครงการอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยดำเนินการปลูกพืชผักสวนครัวแบบเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มจากในบริเวณศูนย์ราชการอำเภอดอกคำใต้ก่อนโดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนที่มีสำนักงานอยู่ในศูนย์ราชการอำเภอดอกคำใต้ ทั้งนี้ อบจ.พะเยา ได้สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ตรากว๊านพะเยา จำนวน 200 กระสอบ เพื่อใช้ในโครงการอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทของอำเภอดอกคำใต้

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222