วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่ศาลจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และ นางสาวมุกดา ดีวงศ์ษา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้อง ประจำปี 2561 ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตพะเยา ธนาคารออมสิน ร่วมกับศาลจังหวัดพะเยา ได้จัดทำโครงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้อง ปี 2561 ภายในชื่อโครงการธนาคารออมสินร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2561

1

2

3

7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222