วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่สนามกีฬาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการแช่งขันกีฬาสี ประจำปี 2561 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด "โรงเรียนคุณธรรม สร้างสรรค์คนดี ตามวิถีพอเพียง" ระหว่างวันที่ ๓-๕ ต.ค.๖๑ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งให้นักเรียนได้แสดงออกด้านทักษะกระบวนการในด้านต่างๆ และส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยมี นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นายแพทย์สุคนธ์ คำวิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาราม ผู้บริหารโรงเรียน 

1

2

3

4

5

6

7

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222