วันที่ 26 กันยายน 2561 ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาล กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2561 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในที่ประชุม จังหวัดได้กำหนดวันประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบปัญหาและหารือข้อราชการต่างๆ

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222