วันที่ 25 กันยายน 2561 ที่โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเครื่องจักรกล ลงพื้นที่ช่วยเหลือซ่อมแซมหลังคาโรงอาหารและหอประชุมโรงเรียนดงเจน ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยในกลางคืนวันที่ 23 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222