วันที่ 25 กันยายน 2561 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมออกตรวจเยี่ยมอำเภอเชียงม่วน และอำเภอปง โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กำหนดลงพื้นที่อำเภอในจังหวัดพะเยา เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและรับฟังปัญหาความต้องการในพื้นที่ พร้อมทั้งพบปะข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในวันนี้ได้ลงพื้นที่อำเภอปง และอำเภอเชียงม่วน โดยมี นางนฤมล บัวชุม ส.อบจ.อำเภอเชียงม่วน ได้ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย1

2

3

4

5

63

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222