วันที่ 26 กันยายน 2561 ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีอำลาชีวิตราชการ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 โดยมี พลตำรวจตรีมนต์ชัย เรืองจรัส ผบก.ตชด. ภาค 3 เป็นประธานในพิธี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ได้จัดพิธีสวนสนามขึ้น เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต ในคุณงามความดี เป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจ แก่ข้าราชการที่ครบเกษียณอายุราชการในปี 2561 ซึ่งในปีนี้ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 มีข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการ จำนวน 37 นาย และลาออกจากราชการ จำนวน 11 นาย

1

2

3

4

5

7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222