วันที่ 24 กันยายน 2561 ที่บ้านบัว หมู่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเปิดขัวแตะ ชาวบ้านบัว ร่วมแรงร่วมใจทำขัวแตะ หรือสะพานไม้ไผ่ ที่ยาวที่สุดในจังหวัดพะเยา ระยะทางยาวกว่า 200 เมตร จากปากทางเข้าหมู่บ้าน ผ่านกลางทุ่งนา ไปถึงกลางชุมชนในหมู่บ้าน เพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านบัว หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และชมวิถีชีวิตของชาวบ้านในการทำนาข้าวอินทรีย์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพะเยา และเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวและดูงานในหมู่บ้าน

1

2

3

5

005 resize

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222