วันที่ 24 กันยายน 2561 ที่โรงเรียนพญาลอวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนพญาลอวิทยาคม โดยมี นายบุญสืบ บัวตูม ส.อบจ.อำเภอจุน เขต 1 และ นายชำนาญ บัวแดง ส.อบจ.อำเภอจุน เขต 2 ร่วมในพิธีมอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้อุดหนุนงบประมาณ จำนวน 300,000 บาท สมทบโครงการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222