วันที่ 19 กันยายน 2561 พลตรี ชัชวาล กุลกุศล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน และอุปกรณ์กีฬา แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง  และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 อำเภอจุน  โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี มีนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้

1

5

2

4

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222